dilluns, 14 de febrer del 2011

Potser les paraules...


P
otser les paraules

delimiten l’espai,

i sembla que més

enllà del paper

no hi hagi res...

I sí que hi ha,

hi ha la persona,

la terra pels sembrats,

els sentiments

pel empeltar,

el fruit a temps

de lluna, i els

madurats al sol,

també hi ha

l’arbre de la hipocresia,

i la plaga de la veritat

que tothom diu que la té...

Hi ha el mar que

sempre és viatge,

també hi ha els

claus de la creu...,

també els que

xerren i xerren

sense dir res,

i tants sords

que se’ls escolten...

a

onatge

1 comentari: