dimecres, 23 de març del 2011

Si ho fas...

Si profanes

el poema

no cerquis

la metàfora,

sempre et

serà aliena.

Si robes el vers

et perdràs en

el no-res.

Comparteix

sense posar

preu a res.

A la vida

tot el que

veritablement

té valor,

no té pr u...

e


onatge

4 comentaris: